Условия

1. ДЕФИНИЦИИ

DROP IN- създадено въз основа на българските закони. Сайт-www.dropin-shop.com и неговото съдържание. Съдържанието има следните дефиниции:
Информациите показани в сайта, могат да бъдат посетени, разгледани или достъпни по друг начин чрез използване на цифрова техника.

Съдържанието на всяко електронно съобщение изпратено от потребителите или клиентите до DROP IN по електронен път или чрез всяко друго възможно средство за комуникация.

Всяка информация, съобщена по какъвто и да е начин от служител или сътрудник на DROP IN, съгласно информацията за контакт посочена от поробители или клиенти.

Информации относно продуктите, услугите и/или цените във DROP IN за определен период от време.

Информации относно продуктите, услугите и/или цените от третата страна, с която DROP IN има сключен договор за партньорство за определен период от време.

Данните на DROP IN или други привилегировани данни.

УСЛУГА – услуга за електронна търговия, която е предназначена предимно за общo потребление, фигурираща в сайта, за да предостави възможността КЛИЕНТЪТ да сключва договори за продукти и /или
услуги, използвайки електронни пътища, също така и други начини за комуникация от разстояние (телефон и др.)/.

ПОТРЕБИТЕЛ – гражданин, който има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, по какъвто и да е начин за комуникация (електронен, телефонен др.) или въз основа на споразумение между DROP IN и съответния, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – комбинацията от имейл адрес и парола, която позволява един единствен потребител да има достъп до определени страници от сайта, чрез които се осъществява достъп до УСЛУГА.

КЛИЕНТ – гражданин, който има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, след създаването на профил.

ДОКУМЕНТ – представен в Условия за ползване.

ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ – договор за доставка на продукти и услуги, сключен между търговец и потребител, в рамките на една система за продажби създадена от търговеца, която използва преди сключването на договора определени начини за комуникация от разстояние.

БЮЛЕТИН/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – средствата за периодична информация, само и единствено по електронен път, за продуктите, услугите и /или промоциите обявени от DROP IN за определен период, без никакви задължения от страна на DROP IN по отношение на информацията съдържаща се в съответния.

ПРЕВОД НА ПАРИ – превеждането и връщането на суми получени от продажбата на продукт/услуга от DROP IN за клиент, чрез използването на услугата за преработване на картите одобрена от Drop in online, независимо от начина, по който се доставя (метода на доставката).

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Документът определя общите условия за ползване на САЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ КЛИЕНТ, в случай, че липсват други валидни договори за използване, сключени между DROP IN И СЪОТВЕТНИЯ.

2.2 Използването, включително но неограничавайки се до достъпa, посещението и разглеждането, СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА включва присъединяването на ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ КЛИЕНТЪТ към тези общи условия за ползване; Клиентът е длъжен да следва тези общи условия за ползване, които могат да бъдат обновени, променени и допълнени. В случай на несъгласие се прилагат Условията за ползване, които са в определеният момент на несъгласие между страните и уведомяването на съответните писмено от DROP IN.

2.3 Достъпа до УСЛУГАТА се осъществява само и единствено чрез достъпа до сайта dropin-shop.com

2.4 Чрез използването на САЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА-ПОТРЕБИТЕЛЯТ или КЛИЕНТЪТ е единствения отговорен за всякакъв вид действия, които възникват при използването на съответния. Същия носи отговорност за за всякакви повреди или други подобни злоупотреби от САЙТЪТ/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА/ причинени на Drop in online или която и да е трета страна, с която DROP IN има сключени договори.

2.5 В случай, в който Потребителят или Клиентът не са съгласни и /или не приемат и/или си оттеглят одобрението за съответния документ:

2.5.1 Съответният се отказва от: Достъпа до Услугата, други услуги предоставени от DROP IN чрез сайта, получаването на бюлетините, предупреждения и/или комуникациите от страна на DROP IN по какъвто и да е начин (електронен,телефонен и др.)

2.5.2 DROP IN ще изтрие всички данни отнасящи се за съответния, от соята база данни, без никакви допълнителни задължения между двете страни, без нито една от съответните да може да предяви иск за обезщетение от другата.

2.5.3 Може да си промени по всяко време решението за несъгласие и/или да не приеме документа вев формата, в която съответния ще изглежда в определения момент.

2.6 За да си използва правото, което е описано в член 2.5, съответния може да се свърже с DROP IN или да използва другите начини за връзка описани в съдържанието, получено от DROP IN за тази цел.

2.7 Клиентът не може да отмени едностранно сключеното споразумение в полза на Документа по време на изпълнението на договора или до моментът, който съответния не заплати стойността на всички незаплатени договори към DROP IN.

2.8 В случай, в който Клиентът е заплатил стойността на всички съществуващи договори с DROP IN и отменя споразумението изразено в полза на Документът в периода на приемането на отделните поръчки, DROP IN ще анулира поръчката на съответния без никакво допълнително задължение от двете страни или без нито една от двете страни да може да предяви иск за обезщетение от другата.

2.9 Този сайт е само за потребители, гражданите които са на не по-малко от 18 години, които са преминали през етапите на регистрация и които не са били отхвърлени или отменени от DROP IN, без значение причината за отхвърлянето или отмяната. Възможността за правенето на поръчки онлайн е налична само за лица, които пребивават в България. Присъединявайки се като член, лицето декларира че е запознат и отговаря на горе посочените условия.

2.10 DROP IN представлява регистрирана търговска марка, която разполага с всички правомощия от Закона относно търговските марки и географските разположения. Всяко използване без право представлява нарушение и наказване на отговорното виновно лице според закона.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1 Съдържанието, както е уточнено в увода, включвайки и в същото време неограничавайки се само в лога, стилно представяне, търговски символи, статични и динамични изображения, текстове и/или мултимедийни съдържания показани в сайта, са изключителна част от DROP IN , запазвайки всички права в този смисъл пряко или косвено (чрез използвани лицензи и/или публикации).

3.2 На Потребителя или Клиентът не се позволява копирането, разпространяването, публикуването и/или предаването на трета страна, промяната и/или изменението, използването, свързването, излагането, включването на каквото и да е съдържание в какъвто и да е друг контекст освен оригиналния, умишлено за DROP IN, включването на каквото и да е съдържание освен сайтът DROP IN, премахването на знаци които имат авторското право на DROP IN върху съдържанието, както и участието, продажбите, прехвърлянето на някои материали осъществено чрез възпроизвеждането, промяната или показването на съдържанието, освен с изричното съгласие на DROP IN.

3.3 Всяко съдържание до което Потребителят или Клиентът има и/или получава достъп по какъвто и да е начин, се разпространява чрез Документа, в случай в който съдържанието не е придружено от специфично и валидно споразумение сключено между DROP IN и съответния, и без никаква косвена или изрична гаранция формулирана от страната на DROP IN по отношение на това съдържание.

3.4 Потребителят или Клиентът може да копира, изпраща и /или да използва съдържанието само с лични или нетърговски цели единствено в случай, че съответния не влиза в конфликт с разпоредбите от този документ.

3.5 В случай ,че DROP IN предлага на Потребителят или Клиентът правото за ползване, както е описано в отделното споразумение, Потребителят има или получава достъп до определено съдържание съгласно споразумението, това право принадлежи само на него или до различни съдържания според определените условия, в случаи че тези вече съществуват и не представляват договорни задължения от страна на DROP IN за отделният член, клиент или трета страна която има/или получава достъп до това изпратено съдържание, по какъвто и да е път и, който може или е нарушен по какъвто и да е начин съгласно съдържанието, по време или след изтичането на потребителското споразумение.

3.6 Нито едно съдържание изпратено между Потребителят или Клиентът, по какъвто и да е начин за комуникация (електронен, телефонен и др.) или придобити чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на DROP IN и/или на служителя или сътрудника DROP IN, чрез който се е осъществило изпращането на съдържание, в случай в който съответното съществува

3.7 Забранено е каквото и да е използване на Съдържанието за други цели освен изрично разрешените чрез документ или придружаващото го споразумение за ползване, в случаи че съответното съществува.

4. КОНТАКТ

4.1 DROP IN показва в сайта пълните и точни данни за идентифициране и връзка с Клиента или Потребителя.

4.2 Чрез използване на формуляра за контакт или услуга показани в сайта, Потребителят или Клиентът предоставя възможността на DROP IN да се свърже с него по какъвто и да е достъпен начин, включително и по електронен път.

4.3 Частичното или цялостно попълване на формуляра за контакт и изпращането и не представлява по никакъв начин задължение от страна на DROP IN да се свърже с Клиентът или Потребителят.

4.4 Достъпа до сайта, използването на информациите предоставени там, посещаването на страниците или изпращането на имейли или известия адресирани до DROP IN се осъществява по електронен, телефонен или какъвто и да е друг достъпен начин за комуникиране между Потребителят или Клиентът с DROP IN, като се има в предвид, че съответното лице се съгласява да получава известия от страна на DROP IN по електронен и/или по телефон, включително и комуникирането чрез имейл или чрез обявите (рекламите) в сайта.

4.5 DROP IN си запазва правото да не отговаря на всички изисквания от различно естество, получени по различен начин за комуникация (електронен, телефонен, персонално и др.).

5. БЮЛЕТИНИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

5.1 В моментът, в който Потребителят или Клиентът си създаде профил в сайта, започвайки от Документът (Условия за ползване), той има право да изразява или не съгласие за получаване на бюлетини и / или предупреждения от страна на DROP IN.

5.2 Данните взети от Потребителят, с цел изпращане на бюлетините и /или предупрежденията, могат да бъдат използвани от DROP IN в декларация за поверителност.

5.3 Отказът от получаване на бюлетини и/или предупреждения от Потребителят или Клиентът може да се направи във всеки един момент:

5.3.1 Използвайки специално връзката предназначена от всички получени бюлетини и / или предупреждения.

5.3.2 Чрез промяната на достъпа или получаването на бюлетини и /или предупреждения и използването на страници в зоните с ограничен достъп чрез използването Профила.

5.3.3 При свързването с DROP IN, съответно с информациите за контакт и без никакво задължение от двете страни една към друга или без нито една от двете страни да може да предяви иска за обезщетение към другата.

5.4 Отказът от получаване на бюлетини и/или предупреждения не включва отказът от достъп до документа.

5.5 DROP IN си запазва правото да избира лицата, до които да изпраща бюлетини и/или предупреждения, както и правото да елиминира от от своята база данни който и да е Потребител или Клиент, който преди това е изразил съгласието си да получава бюлетини и / или предупреждения, без допълнителен ангажимент от DROP IN или предварително предупреждение.

5.6 DROP IN не включва в бюлетините / или предупрежденията, изпратени до Потребителите или Клиентите, други рекламни материали под формата на съдържание, която да я свързват с трето лице което не е член на DROP IN, в момента на изпращането на бюлетини и /или предупреждения.

6. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1 В съответствие със същите, DROP IN, преработва личните данни, спазвайки декларираните принципи, с легитимна цел.

6.2 Обработването на лични данни се осъществява автоматично, в съответствие с нормативните изисквания и условията, гарантиращи сигурността, поверителността и правата на съответните лица.

6.3 Преработването на личните данни е в съответствие със следните изисквания:
– Уведомление. Операторът за лични данни е уведомен с регистъра за преработване на личните данни с номер 378459.
– Законност. Обработването на лични данни се извършва в рамките и в съответствие със закона;
– Определени цели. Всяко обработване на лични данни се извършва с определени цели, които са точно формулирани и законни, достатъчно уместни и не са прекомерни по отношение на целите, за които се събират и обработват в последствие;
– Поверителност. Лицата, които преработват лични данни от името на трето и лице имат предвидена в трудовия договор и длъжностна характеристика клауза за поверителност;
– Съгласие на физическото лице. Всяко обработване на лични данни, с изключение на обработката на данните при категориите, посочени в съответните Закони може да се извършва, само ако съответното физическо лице е дало изричното и недвусмислено съгласие за обработването. Чрез създаването на профила си, всеки член или клиент се съгласява с DROP IN да събира и управлява ефективно своите лични данни, в съответствие с легалните разпоредби.
– Информиране. Информирането на хората е направено от лице, което обработва лични данни на съответните;
– Защита на съответните лица. Посочените лица имат право на достъп до данните, които се обработват, да ги променят, да възразяват данните да не бъдат предмет на индивидуални решения и прилага правото си по отношение на националния надзорен орган за обработване на лични данни или на съда за защита на правата, гарантирани от закона, който е бил нарушен;
– Сигурност. Мерките за сигурност на личните данни се създават с цел да се гарантира сигурността на обработваните лични данни.

6.4 Всеки член или клиент има следните права:
– правото да получи от DROP IN , при безплатно искане веднъж годишно удостоверение, което потвърждава, че техните данни се обработват или не от DROP IN;
– правото да получи от DROP IN , при безплатно поискване на корекция, актуализиране, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не е в съответствие, особено за непълни или неточни данни;
– правото да получи от DROP IN, при поискване и безплатна промяна на анонимни данни, чиято обработка не е в съответствие;
– право на възражение по всяко време, по основателни причини, посочените данни да бъдат обработени, с изключение на случаите в които са налице законовите разпоредби, при обосновано възражение не може да се обработят въпросните данни;
– правото да се обърнат към съда за защита на правата, гарантирани от този закон, който е бил нарушен. Също така, да претендира нарушение на правата, гарантирани от Закона потребителят или клиентът, може да се свърже с националния надзорен орган за обработване на лични данни и / или съдилища.

6.5 Всеки потребител или клиент има право на възражение по всяко време на непреодолими легитимни основания, свързани с особеното му положение, чрез писмено уведомление към DROP IN, с дата и подпис, относно данните, които се обработват, освен когато са налице законовите разпоредби. В случай на обосновано възражение не може да обработи въпросните данни. Всеки потребител или клиент има право на възражение по всяко време без основание от DROP IN чрез изпращане на молба, отправена в писмена форма, с дата и подпис, като данните, които се обработват от директен маркетинг, оператор или трето лице, или да бъдат разкривани на трети лица за такива цели.

6.6 DROP IN  удостоверява, че отговаря на минималните изисквания за сигурност на личните данни. DROP IN използва методи и технологии за сигурност, заедно с политиката и процедурите за работа със служители, включително инспекции и проверки , за защита на събраните лични данни, в съответствие със закона.

6.7 DROP IN събира лични и специфични данни в страниците на сайта си със доброволното съгласие на Потребителят или на Клиента, за следните цели:
– Проверката, изпращането и фактурирането на съответния.
– Разрешаването на анулирането или проблеми от каквото и да е естество, по отношение на поръчка или договор за услуги или продукти, закупени от него;
– Осигуряване на достъп до услугата;
– Изпращане на бюлетини и / или периодични предупреждения само в електронен формат;
– Свързването със съответния по негово желание:
– Свързването със съответния по въпроси „Връзки и клиенти”
– Статистически цели;

6.8 DROP IN неволно може да събира други данни (IP адрес, време на посещението , място от където осъществявате достъп, име на уеб браузър и версия на операционната система, включително други параметри) предоставени от интернет браузър, чрез който се осъществява достъпа до сайта и може да се използва от DROP IN подобряване на обслужването на клиентите и потребителите си, или за статистически цели; Изключение правят случаите в които клиента или потребителят нарушава разпоредби от документа във противоречие с разпоредбите и застрашава интересите на DROP IN или на трето лице с което съответния има договор.

6.9 Клиентът има право да се противопостави на събирането на лични данни и да поиска заличаването им,отказвайки се от съгласието си дадено за документа и отказвайки се от каквото и да е право във връзка със съответния ,без никакво задължение на двете страни помежду им, или без една от страните да може да предяви иск за обезщетение към другата съгласно член 2.8.

6.10 Използвайки формулярите от сайта, Клиентът или Членът имат правото да променя първоначалните данни, да отразява всички промени, в случай, че има такива.

6.11 Политиката за поверителност на DROP IN се отнася само за данни, предоставени доброволно от клиент или член на сайта. DROP IN не носи отговорност за политиката на поверителност, прилагана от всяка друга трета страна, която може да се постигне чрез връзки, независимо от техния характер, извън сайта.

6.12 DROP IN се задължава, да използва събраните данни от Клиентите/Потребители само в съответствие с декларираните цели, да не публикува, да не продава, дава под наем, прехвърля и т.н. базата данни, която съдържа лични информации, най- вече на Клиенти/Потребители на друга страна, незамесена в изпълнението на декларираните действия.

6.13 Изключение от разпоредбите по чл. 6.15 представлява случаят, в който прехвърлянето/преглеждането и т.н. на данните се изисква от компетентните органи в случаите, предвидени в действащата нормативна уредба към датата на събитието.

6.14 DROP IN гарантира, че събраните данни за даден потребител, чрез попълването на формуляра за връзка, ще бъдат използвани само до момента на разрешаването на проблема, съобщен от съответния, след което ще се превърнат само в статистическа информация.

6.15 DROP IN не отговаря за повредите, които могат да застрашат сигурността на сървъра, в който се намира базата данни, която съдържа въпросните данни.

7. ПОЛИТИКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОНЛАЙН

7.1 Достъп до услугата.

7.1.1 Достъп доУслугата има всеки член, който има регистрация в сайта.

7.1.2 За да се осигури достъп до услугата, клиентът трябва да се съгласи с общите условия.

7.1.3 DROP IN си запазва правото да ограничи достъпа на някои клиенти, също така и да изтрие техните регистрации в случай, че се сметне отношението на регистрирания за некоректно и застрашително за DROP IN. Това право може да бъде упражнено по всяко време и не изисква информирането на Клиента.

7.1.4 Всеки потребител може да има само една регистрация. Забранява се използването на една регистрация от няколко потребителя.

7.1.5 В случай, че се установи използването на регистрацията от повече потребители, DROP IN си запазва правото на закриване или прекратяване на достъпа на клиента до съдържанието или предложените услуги.

7.2 Продукти и услуги

7.2.1. DROP IN може да публикува в сайта информации за продукти, услуги и/или промоции практикувани от същия или всяко друго лице, с което DROP IN има сключен договор или споразумение за партньорство, за определен период от време в зависимост от наличността на продукта.

7.2.2. Закупените продукти и/или услуги чрез Приложението са предназначени само и единствено за личното ползване на Клиента.

7.2.3. DROP IN има право да ограничава размера на покупки за някои продукти или услуги фигуриращи в сайта, на едни или повече Клиенти.

7.2.4. Всички тарифи се отнасят към представените продукти или услуги и са в лева с включен ДДС.

7.2.5. Фактурирането на закупените продукти се прави само в лева, използвайки се информациите предоставени от Клиента в попълнения формуляр. DROP IN не отговаря за коректността на информацията предоставена с цел фактуриране от Клиента.

7.2.6. Всички информации за събития, използвани за описание на продуктите, техните характеристики, тежест, цена, наличност на продукта и/или налични услуги в сайта (статични изображения/
динамични/ мултимедийни презентации/ връзки към други сайтове и др.) не представлява договорно задължение за DROP IN, а само предоставят информация. DROP IN не гарантира наличността на всички изложени продукти. Поради тази причина DROP IN си запазва правото да не уважи поръчката, в случай, че продукта не фигурира в актуалната оферта. В случай, че продуктите не могат да бъдат доставени поради тяхната загуба, Клиентът може да поиска връщане на заплатената сума.

7.2.7. При посочените изображенията на продуктите и/или услугите предоставени от DROP IN, съответния си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и т.н.), които може да не бъдат включени в цената на продукта, от където следва, че няма да бъдат доставени при заплащането на поръчаните продукти.

7.3 Поръчка онлайн.

7.3.1. Клиентът може да прави поръчки, само и единствено от сайта.

7.3.2. При правенето на поръчка, Клиентът потвърждава, че предоставената от него информация е вярна, актуална и коректна от датата на постъпването на поръчката, наричана още и издадена поръчка.

7.3.3. При завършване на поръчката, Клиентът потвърждава, че DROP IN има правото да се свърже с него, по всеки възможен начин/ договорен с DROP IN (по телефон или имейл), за личното потвърждение на поръчката. В случай, че поръчката не бъде потвърдена до 3 (три) работни дни, ще бъде автоматично анулираната от системата. Клиентът се съгласява, че DROP IN не може да достави непотвърдена поръчка съгласно условията по-горе.

7.3.4. DROP IN ще прекрати едностранно и автоматично поръчката направена от Клиента, дори и без неговото уведомяване, без допълнителни задължения за двете страни; нито една от страните не може да предяви иск за обезщетение, в следните случаи:

7.3.4.3 Информацията, предоставена от Клиента относно доставката (адрес, данни за контакт) в сайта е непълна или невярна;

7.3.4.4 Дейностите на Клиента в сайта може и/или да навредят по какъвто и да било начин на DROP IN, както и на неговите партньори;

7.3.4.5 При най-много две отпаднали доставки;

7.3.4.6 Поради други обективни причини;

7.3.5 Детайлите за транспорта, които включват но не се ограничават до нужното време за доставка, не представляват договорно задължение от страна на DROP IN, нито една от страните не може да предяви иск за обезщетение от другата, ако една от страните може да бъде или е възпрепятствана по някакъв начин от тяхното нарушаване.

7.3.6 В случай, че Клиентът промени своите лични данни, чрез формулярите фигуриращи в сайта, всички поръчки направени до този момент се запазват, под внимание се взимат новите данни за доставка и контакт.

7.4 Телефонна поръчка.

7.4.1. Клиентът/ Потребителят не може да прави поръчки по телефона.

7.5 Договор и завършване.

7.5.1. DROP IN Ви изпраща всички нужни документи, които да докажат закупуването на продуктите/ услугите от Клиента.

7.5.2. DROP IN ще улесни информирането на Клиента относно състоянието на поръчката

7.5.3. Договорът, който се прилага заедно с документите при доставка до Клиента за продуктите от страна на DROP IN, е спазен.

7.6 Транспорт.

7.6.1. Доставката на закупените продукти от DROP IN, се осъществява с куриерски фирми от цялата страна и е безплатна за територията на България, когато стойността на поръчката е над 50 лева.

7.6.2. Транспортът ще се осъществи в зависимост в периода, уточнен между страните (продължителност 2-20 дни). В случай, че продуктът бъде транспортиран след договорения период, DROP IN следва да информира Клиента по имейл или телефон.

7.7.1, В случай, че Клиентът откаже поръчката, или плащането е било извършено преди доставката, сумата ще бъде изплатена и възстановена в пълно съответствие със закона, в рамките на 30 дни след отказване на поръчката.

7.7 Качество и гаранция.

7.7.1. Гаранцията на предложените продукти се предоставя от производителите на предлаганите продукти от DROP IN. Всеки продукт е придружен от гаранция за съответствие.

7.7.2. В случай, че DROP IN не може да изпълни договора, поради липсата на продукта, ще уведоми клиента в деня, в който DROP IN се запознае със случая. Ако продуктът вече е бил заплатен от страна на Клиента, стойността на продукта ще бъде възстановена от страна на DROP IN в 30-дневен срок, с изключение на случаите, в които страните се договорят по друг начин.

7.7.3. При евентуално възстановяване на сумата съгласно чл 7.6.2 DROP IN следва да информира Клиента по имейл и/или по телефона, като клиентът следва да се съгласи с периода, който следва да не бъде по-голям от първоначално планирания. В случай, че в новия период за доставка продуктът все още не е наличен, Клиентът има право да прекрати договора, както и да отмени поръчката. Клиентът разполага с 3 работни дни от датата на информиране да изрази мнението си относно поръчания продукт. В случай, че DROP IN не получи отговор от Клиента или не успее да се свърже с Клиента чрез посочените данни за определения период, се счита за мълчаливо приемане за удължаване периода за доставка. При случаи, в които клиентът си изкаже мнението писмено относно прекратяване договора или отмяната на поръчката, ако продуктът е бил заплатен от съответния, DROP IN следва да върне заплатената сума съгласно чл. 7.6.2

7.8 Връщането на даден продукт.

7.8.1. Клиентът има право да върне продуктите закупени на базата на договор, в следните ситуации:

7.8.1.1. Когато колетите са със сериозни щети, DROP IN съветва своите клиенти да откажат приемането на видимо увредените колети при доставка от куриер, описвайки мотива за отказа на поръчката във формуляра на куриера.

7.8.1.2. Продуктите са били доставени/фактурирани грешно.

7.8.1.3. Продуктът има фабричен дефект. В случай, че доставеният продукт има фабрични дефекти, съответния ще бъде заместен с нов, при условие на писмено уведомяване на DROP IN или при личното доставяне на колета в офиса на DROP IN, в период от 48 часа след приемането на продукта.

7.8.1.4. Продуктите притежават характеристики, грешно поръчани от Клиента;

7.8.1.5. „Клиентът има право да уведоми писмено търговеца, че отказва поръчката без да дължи неустойка и без да посочва причина в период от 7 работни дни от деня на приемането на колета“. Също така, Клиентът има право да прекрати едностранно договора от разстояние, в период от 7 работни дни от деня на приемането на колета без да дължи неустойка и без да посочва причина. В този случай, съгласно закона, разходите по връщането на продукта са за сметка на Клиента.

7.8.2 Клиентът се задължава да уведоми DROP IN за намерението си да върне закупените продукти, чрез всички средства за комуникация (електронна поща и т.н.) в период до 7 работни дни от деня на получаване на продуктите и/или услугите.

7.8.3 Клиентът, който е уведомил DROP IN съгласно чл. 7.8.2 има задължението да върне закупените продукти в максимален период от 7 работни дни, в противен случай DROP IN приема искането за връщане неадекватно/невалидно и може да откаже продуктите.

7.8.4 Клиентът на DROP IN не може да върне закупените продукти и/или да да претендира за компенсации/обезщетения в следните ситуации:

7.8.4.1. В случай на заместване на продукта с друг, с различни характеристики или от различен вид, с изключение на условията от чл. 7.8.1.4

7.8.4.2. В случай на искане за връщане на даден продукт предвидени по чл. 7.8.1 с дата на изпращане не по-голяма от 15 работни дни съгласно чл. 7.8.2, сметната от следващия работен ден от датата на спазения договор.

7.8.4.3. В случай, на връщане на продукт, съгласно причините споменати в чл.7.8.1 и върнатия продукт не е в състоянието, в което е бил изпратен (в оригинална опаковка с всички непокътнати етикети и документите, които го придружават)

7.8.4.4. DROP IN си запазва правото да не приема върнати продукти, които се увреждат бързо поради своето естество, като например чупливи предмети. Членовете/Клиентите ще бъдат информирани на страницата на всеки продукт дали съответния може да се върне или не. Продуктите, които са в комплект, трябва да бъдат върнати като такъв. Кутията и опаковката за защита на продукта се смятат за част от него.

7.8.5 Срокът за изплащане в случай на възстановяване на сумата по закупен продукт е до 30 дни след потвърждаване на връщането на продукта. Изплащането става само по сметка посочена от клиента. Сумите не се изплащат в брой или с наложен платеж.

7.8.6 В случай на смяна на продукта с друг съгласно 7.8.1.3, смяната следва да се извърши в условията и времето за нормална поръчка.

7.8.7 В случай, че Клиентът върне продукт, съгласно чл. 7.8.1.3 и DROP IN няма в наличност продукт за смяна, същия следва да предложи на Клиента стойността на продукта съгласно чл. 7.8.5

7.8.8 Стойността на допълнителните услуги, които включват, но не се ограничават до транспорта на продуктите, заплатен от Клиента, не се връща.

7.8.9 Във всички случаи, разходите по връщането на продукт/препращането му се поемат от Клиента, с изключение на случаите споменати в точки 7.8.1.1; 7.8.1.2; 7.8.1.3, както и при неспазването на точка 7.8.1, случай в който DROP IN поема транспорта. В случай на изпращане на непоръчани продукти съгласно т. 7.3, разходите по транспорта се поемат от страна на DROP IN

8. ИЗМАМА

8.1 DROP IN не изисква от своите клиенти или потребители по никакъв начин на комуникация (имейл/телефон/смс и т.н.) конфиденциални информации, сметки/банкови карти или лични пароли.

8.2 Клиентът/ Потребителят поема цялата отговорност за разпространяването на лична информации към други лица.

8.3 DROP IN не носи отговорност в случаите, в които някой Потребител/Клиент е засегнат по какъвто и да било начин от друго лице, което твърди, че е е/представлява DROP IN.

8.4 Клиентът или членът е длъжен да информира DROP IN относно подобни опити, използвайки информацията за контакт.

8.5 DROP IN не насърчава спамовете. Всеки Потребител/Клиент, който е предоставил своя имейл адрес в сайта, може да прекрати получаването на бюлетини всеки ден.

8.6 Съобщенията, изпращани по електронен път от DROP IN (напр. имейл) съдържат идентификационната информация на подателя както и линк към него, с дата на представяне на съдържанието.

8.7 Следните цели ще бъдат разглеждани като опит за манипулиране на сайта/профила/или DROP IN. DROP IN си запазва правото да задейства наказателно преследване срещу тези, които се опитват да постигнат съответните цели:

8.7.1. Достъп до данните от какъвто и да било вид на Потребителя/Клиент, използвайки профил или какъвто и да било начин за проникване.

8.7.2. Промяна на съдържанието на сайта или каквато и да било кореспонденция, изпратена от името на DROP IN към Клиент/Потребител.

8.7.3. Повлияване върху функционирането на сървъра/ите на сайта.

8.7.4. Достъп или разкриване на трето лице, което няма юридически правомощия до съдържанието, изпратено от DROP IN, по какъвто и да било начин, към Потребител/Клиент когато той не е законен собственик на съдържанието.

9. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

9.1 DROP IN не носи отговорност по никакъв начин за Потребител/Клиент, който използва сайта и неговото съдържание, по начин различен от този описан в Общите условия.

9.2 В случай, че някой Клиент/Потребител смята, че дадено изпратено съдържание от DROP IN, нарушава авторски или други права, той може да се свърже за допълнителна информация с DROP IN, използвайки информацията за контакт, с цел DROP IN да вземе решение след проучване на ситуацията.

9.3 DROP IN не гарантира достъп до сайта или неговото съдържание на Потребителите или Клиентите, които нямат регистрация при по-късен етап чрез попълване на регистрационния формуляр в сайта, и не дава право за сваляне, частично и / или цялостно променяне на съдържанието, да копират или да използват съдържанието по всякакъв друг начин; да препредават на друго лице информация, до която те имат достъп или са пробили от системата, без писменото съгласие на DROP IN.

9.4 DROP IN не носи отговорност за съдържанието, качеството или вида на други сайтове, до които се достига чрез връзки от съдържанието, независимо от типа на тзи връзки.

9.5 DROP IN е освободен от каквато и да било отговорност при използването на сайтовете и/или на съдържанието, предадено към членове или клиенти, независимо по какъв начин е изпратено (по електронен път, по телефон и т.н.) чрез сайтовете, имейла или от служител на DROP IN, когато това съдържание може или навреди по всякакъв начин на членове/клиенти и / или на трети лица, участващи в прехвърляне на съдържанието.

9.6 DROP IN не предлага директни или индиректни гаранции ако:

9.6.1. Услугата е била съгласно исканията на клиента.

9.6.2. Услугата е била непрекъсната, сигурна и без грешки от всякакъв тип.

9.6.3. Продуктите или услугите, предложени безплатно или чрез заплащане, посредством услугата отговарят на исканията и очакванията на Клиента.

9.7 Съгласно общите условия, администраторите, операторите или собствениците на този сайт не са отговорни за връзките или последствията от съответните, които се неограничавт до: покупки, специални оферти, промоции или какъвто и да било друг вид връзка/транзакция/сътрудничество и т.н., които могат да възникнат между клиент или член и всеки от онези, които правят директни или индиректни промоции посредством сайта.

10. НЕОПРЕДЕЛИМА СИЛА И СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ

10.1 Случаите на непреодолима сила освобождават страните в случай на частично или цялостно неизпълнение на задълженията по пози договор. Непреодолима сила представлява непредвидено и непреодолимо събитие, осъществило се след сключване на договора, което частично или цялостно възпрепятства изпълнението на договора.

10.2 Страната, позоваваща се на форсмажорна сила се задължава да уведоми писмено другите страни на договора в 5-дневен период от установяване на проблема, а доказателството за наличието на форсмажонрна сила следва да се комуникира в 15-дневен срок от неговото появяване.

10.3 Датата, която се счита за начална е датата, от печата на пощенската служба. Доказателството следва да бъде сертифицирано от Камарата на търговията и индустрията.

10.4 Страната, която се позовава на форсмажорна сила, е задължена да уведоми другите страни в 3-дневен срок след прекратяване на дейността.

10.5 В случай, че тези обстоятелства и последици продължат повече от 45 дни, всяка страна има правото да откаже изпълнението на договора. В такъв случай, нито една от страните няма право да поиска обезщетение от другата страна, но те са длъжни да почитат всички задължения към днешна дата.

11. СЪДЕБЕН СПОР

11.1 Чрез използването /разглеждането/ посещаването и т.н. и на всяко съдържание изпратено от DROP IN към Клиентите/Потребителите, посещавайки или изпращайки по какъвто и да било начин (по електронен път, по телефон и т.н.) същия се съгласява с “Общите условия”.

11.2 Всеки спо,р във връзка с настоящите Общи условия, който може да възникне между потребителите/клиентите на DROP IN ще бъде решен по взаимно съгласие.

11.3 Споровете от всякакъв вид възникнали между Потребител и DROP IN или негови сътрудници, ще бъдат разрешени по взаимно съгласие, в случай, че това е невъзможно, конфликтът ще бъде разрешен от компетентните органи в седалището на DROP IN, съгласно законите в България.

11.4 В случай, че някоя от гореспоменатите клаузи е невалидна, независимо от причината, тази клауза не засяга валидността на останалите клаузи.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12.1 DROP IN си запазва правото на промяна на тези разпоредби, както да променя информацията в сайта/неговата структура/услуги както и всяко съдържание без предварително предизвестие на своите Клиенти/Потребители.

12.2 Съгласно разпоредбите в Общи условия, DROP IN не поема отговорност за възможни грешки, появили се в сайта, независимо по каква причина, включително поради промени, настройване и т.н., които не са направени от администратора на сайта.

12.3 DROP IN си запазва правото за внасяне на рекламни банери, от всякакъв вид и/или връзки във всяка страница на сайта, съгласно законите в сила.

13. FEEDBACK

13.1 В случай, че имате допълнителни въпроси или предложения във връзка с DROP IN, моля свържете се с нас на телефон 0882 129 110 и 02 443 79 26, от Понеделник до Петък от 10:00 до 17:00 часа или на имейл [email protected]

13.2 Всякакви коментари, въпроси, идеи, предложения или други информации относно сайта www.dropin-shop.com, функционирането или неговото подобряване остават собственост на DROP IN.

Последвайте ни във facebook

CLOSE

Общност

 • Петър Владимиров

  СПОРТ Скейтборд ГРАД София ВОДЕЩ КРАК Десен ЕКИПИРОВКА И ОБОРУДВАНЕ Дъска Alien Workshop - размер 8 125, не много широка, но не и много тясна. Колелцата са размер 56mm на Muckfuck, защото са достатъчно големи за да не се притеснявам за скорост и камъчета. Лагерчетата са Sektor9, защото искам да…

  Повече
 • Илиян Шишков

  СПОРТ Сноуборд ГРАД Мордор, България. ВОДЕЩ КРАК Гууфи. ЕКИПИРОВКА И ОБОРУДВАНЕ Дъска Blunt 163 Автомати Malavita Обувка Ion ЗАЩО Защото е добре за мен. ОТ КОГА КАРАШ С BURTON Доста време - почти 10 години. BEST RIDER Helgason's, J.P.Solberg, Terje, Bryan Iguchi, Jamie Lynn, Craig Kelly (R.I.P.), Peter Line, Gigi,…

  Повече
 • Крис Драгошинов

  СПОРТ Сноуборд ГРАД София ВОДЕЩ КРАК Предпочитам левия / позиция REGULAR, но карам и с десен – забавно е, когато ги редуваш. ЕКИПИРОВКА И ОБОРУДВАНЕ Дъска BURTON – NUG 142 Малък обем, пълноценен ефективен кант. Рокер форма, тя е универсалната машина за работа, freeride и fun. Обувка BURTON - AMBUSH…

  Повече